header
Voorwoord:
Deze eerste uitgave van Fiscale Wetenswaardigheden wordt u toegezonden omdat uw emailadres bekend is of u in het verleden gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van mijn kantoor. Het onderwerp belastingen is zeker de laatste jaren geen kwestie meer dan het eenmaal per jaar een belastingaangifte doen. Door de aanhoudende wijzigingen is belastingen een onderwerp dat het hele jaar door actueel is.

Door regelmatig deze uitgave te laten verschijnen wordt een poging gedaan u op de hoogte te houden van de belangrijkste actualiteiten. Sommige artikelen zullen u meer aanspreken dan andere.

Het is ook mogelijk dat deze uitgave voor u overbodig is. U kunt dan de toezending op ieder moment opzeggen. Een automatische afmeld-link is onderstaand opgenomen.

Deze uitgave bevat naar onze mening aansprekende onderwerpen. Door alle veranderingen zal dat in de toekomst niet anders zijn.

Wij wensen u veel leesplezier van deze en volgende uitgaven toe !
Schenking klein

Een schenking geven of krijgen: hoe zit het met de belasting?

Heeft u wat saldo op de bank staan en wilt u daar wat mee? Denkt u erover om uw (klein)kinderen een financieel steuntje in de rug te geven, een vriend of familielid uit de brand te helpen of wilt u een bedrag aan het goede doel geven? Dat kan uiteraard, maar fiscaal zijn daar wel wat voorwaarden en regels aan …

Meer lezen
Pensioen klein

Herzieningen in het pensioenstelsel: wij praten u bij

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over het pensioen. Veel veranderingen, veel verwarring. Want laten we eerlijk zijn: financiële zaken zijn voor veel Nederlanders taaie kost. In dit artikel neem ik u graag mee in de ontwikkelingen op pensioengebied, want er staan heel wat veranderingen op stapel.

Nederland vergrijst. En dat maakt het huidige pensioensysteem te duur. Er wordt daarom door het kabinet en de Sociaal-Economische Raad (SER) flink nagedacht over een grondige hervorming van het pensioenstelsel.

Verhoging pensioenleeftijd

De eerste veranderingen zijn al ingezet. Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd namelijk verhoogd naar 68 jaar. Dit is de leeftijd die in de fiscale wetgeving wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane pensioenopbouw. Het is dus niet hetzelfde als de AOW-gerechtigde leeftijd en heeft geen invloed op wanneer je met pensioen mag. In 2014 is de pensioenrichtleeftijd al verhoogd van 65 naar 67 jaar. De wetgeving die deze verhogingen mogelijk maakt, koppelt de verhoging van de pensioenrichtleeftijd aan de verhoogde levensverwachting.

Meer lezen
shutterstock_109367933

Te goeder trouw: zo voorkomt u een naheffing van de fiscus

In Nederland betalen we allerlei soorten belasting. Aangifte doen wordt door technologische ontwikkelingen steeds eenvoudiger. Maar, een vergissing is menselijk. Weet dat u als u een fout constateert zelf verantwoordelijk bent om dit kenbaar te maken bij de Belastingdienst. In dit artikel leest u hoe u zelf eventuele correcties doorvoert en onder welke voorwaarden en termijnen de fiscus mag navorderen …

Meer lezen
LogoRB_Vlak_Erkend_RB_Kantoor