Ook fiscale toeslagen veroorzaken schulden

Omdat de Belastingdienst steeds meer gegevens voor ons invult, bijvoorbeeld bij aangiftes, valt het niet zo op, maar: ons belastingstelsel is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Loonheffingskorting, hypotheekrenteaftrek en huur- of zorgtoeslag klinken aantrekkelijk – en zijn dat in principe ook – maar een foutje zit in een klein hoekje. Voor u het weet moet u honderden euro’s (terug)betalen aan de Belastingdienst. Met alle gevolgen van dien… 

Loonheffingskorting

Wie werkt, heeft bijvoorbeeld recht op loonheffingskorting. Gunstig, want u houdt netto meer salaris over. Maar heeft u meerdere werkgevers? Of wisselt u gedurende het jaar van werkgever? Of ontvangt u loon naast een uitkering? Denk dan goed na over hoe u de loonheffingskorting toepast, u heeft namelijk slechts bij één werkgever recht op korting. Weet u wat voor u de slimste keus is? Een algemeen advies is de kortingen toe te passen op het hoogste inkomen, maar dat hoeft helaas niet de beste keuze te zijn. Krijgt u teveel korting? Dan krijgt u achteraf een naheffing, en dat kan betekenen dat u een heleboel belastinggeld moet terugbetalen.

Toeslagen

Zorg- en huurtoeslag zijn in het leven geroepen om mensen met een kleinere portemonnee te helpen de eindjes makkelijker aan elkaar te knopen. Niet iedereen maakt aanspraak op de toeslagen, er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. Het is daarom belangrijk aanvraagformulieren correct in te vullen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de aanvraag voor huur- of zorgtoeslag niet goed is ingevuld, en de Belastingdienst zal in veel gevallen gewoon (een te hoog bedrag) doorbetalen. Het gaat immers om voorschotbedragen. Denk er ook aan dat wijzigingen in uw situatie invloed kunnen hebben op uw recht op toeslagen. Misschien wisselt u van baan, en ontvangt u een hoger inkomen. Of u gaat samenwonen, trouwen of scheiden. Pas als de eindafrekening op de mat valt, slaat de schrik toe.

Beperk de schade voor uzelf

Ons belastingstelsel werkt met ingewikkelde inkomensafhankelijke heffingskortingen en toeslagen. Een flinke naheffing kan ervoor zorgen dat u in de schulden belandt. Uiteraard wilt u dat voorkomen. Wat kunt u zelf doen?

 • Houd uw administratie altijd goed op orde

Monitor uw inkomsten en uitgaven. Ga nauwkeurig na op welke heffingen, kortingen en toeslagen u recht heeft – en waarop niet – en controleer ook regelmatig of uw situatie niet veranderd is. Laat u desnoods adviseren; door familie of vrienden die administratief handig zijn, of natuurlijk door een financieel of fiscaal adviseur zoals Fiscaal Adviesbureau De Boer.

 • Bouw een financiële buffer op bij de Belastingdienst

Kies ervoor om bepaalde aftrekposten of toeslagen niet maandelijks te laten uitbetalen. Hypotheekrenteaftrek of loonheffingskorting bijvoorbeeld. Ja: netto houdt u iedere maand minder over, maar u kunt het zien als een extra spaarpot in beheer van de fiscus. Na de aangifte inkomstenbelasting krijgt  inkomen gaat u er gedurende het jaar, maar u bouwt zo een buffer op die straks wordt uitbetaald.

 • Bouw voor uzelf een financiële buffer op

Houdt u liever het heft in eigen hand, of wilt u in noodgevallen direct zelf over uw geld beschikken? Dan kunt u proberen periodiek (een deel van) de aftrekposten of toeslagen opzij te zetten. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Mocht u een tegenvallende naheffing ontvangen, heeft u altijd een bedrag achter hand.

Niet alles zelf in de hand

U kunt zelf maatregelen nemen om een navordering te voorkomen, of om een navordering eenvoudiger het hoofd te kunnen bieden. Maar bij Fiscaal Adviesbureau De Boer hopen wij dat er een grotere oplossing vanuit de politiek komt. Door het belastingstelsel eenvoudiger en inzichtelijker te maken voor de consument, bijvoorbeeld. Duidelijkere regels, met minder moeilijke uitzonderingen en voorwaarden, die eenvoudiger toepasbaar zijn voor alle belastingplichtigen. Een andere mogelijke oplossing die al wordt genoemd is dat de zorg- en huurtoeslag direct naar de zorgverzekeraar en woningbouwcorporatie wordt overgemaakt, in plaats van naar de klant. Als klant hoeft u minder kennis zelf in huis te hebben, terwijl u wel méér inzicht heeft in uw persoonlijke financiën. Belastinggeld wordt beter besteed en er zullen door deze versimpeling minder naheffingen nodig zijn. Kortom: voor vele partijen een verbetering!

Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen voor u op de voet. En ook voor hulp en advies bij bestaande situaties staan wij altijd voor u klaar! Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Wat u moet weten over de aangifte inkomstenbelasting 2018

Heeft u al een blauwe envelop of e-mail ontvangen in uw (digitale) brievenbus? Vanaf 1 maart is het namelijk weer zover: u kunt belastingaangifte doen over uw inkomen en vermogen in 2018. Een activiteit waar veel mensen jaarlijks tegenop zien. Fiscaal Adviesbureau De Boer helpt u graag; na het lezen van dit artikel gaat u vol vertrouwen aan de slag!

Verzamel – vóór u daadwerkelijk aangifte gaat doen – alvast alle belangrijke documenten. Uw identiteitsbewijs voor uw BSN, jaaropgaven – van uw werk én hypotheek – en overzichten van uw bankrekening(en), eventuele beleggingen of partneralimentatie. Een goed begin is het halve werk! 

Leuker kunnen ze het niet maken…

Wel makkelijker. Die slogan kent iedereen ondertussen wel. De Belastingdienst vult sinds enkele jaren een groot deel van de gegevens alvast voor u in. En daarmee hebben zij de belastingaangifte voor veel mensen écht een heel stuk eenvoudiger gemaakt. Dat de fiscus u een handje helpt, betekent echter niet dat u niets meer zelf hoeft te doen. Controleer altijd álle gegevens: taal- en typfouten, verouderde data, bedragen die niet kloppen of ontbrekende aftrekposten haalt u er dan uit. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u instuurt. Tip: is er afgelopen jaar op fiscaal vlak niets bijzonders gebeurd? Neem dan de aangifte van vorig jaar erbij. Handig als leidraad.

Aftrekposten 2018

Uiteraard vult u uw belastingaangifte altijd volledig naar waarheid in. Benut echter vooral uw aftrekposten; misschien kunt u wel méér zaken aftrekken dan u vooraf dacht. En wie weet wat dat onder de streep voor u betekent. We zetten enkele aftrekposten voor u op een rijtje.  

 • Eigen woning

Heeft u een eigen huis? Dan zijn bepaalde kosten, zoals de hypotheekrente, aftrekbaar. Als u recent een eigen woning heeft gekocht, zijn er naast de hypotheekrente ook kosten die je voor de aankoop gemaakt hebt aftrekbaar. Notariskosten bijvoorbeeld. Had u in verband met een verhuizing tijdelijk twee woningen? Dan kan dat betekenen dat u voor beide bepaalde kosten mag aftrekken. 

 • Studie

Mensen die studeren en recht hebben op studiefinanciering mogen hun studiekosten niet meer aftrekken. Doet u een opleiding zónder recht op studiefinanciering? Dan mag u de studiekosten nog wel aftrekken.

 • Zorgkosten

Maakt u zorgkosten? Onder bepaalde voorwaarden mag u die ook aftrekken. Het gaat bijvoorbeeld om medicijnen die niet in het basispakket zitten. Ook kosten voor hulpmiddelen, zoals steunzolen, aanpassingen aan huis of vervoersmiddel. In bepaalde situaties kan zelfs vervoer naar een arts of ziekenhuis verrekend worden.

 • Reiskosten openbaar vervoer

Gebruikt u – of uw fiscaal partner – het openbaar vervoer om naar het werk te reizen? Dan heeft u mogelijk recht op aftrek van de reiskosten. De vergoeding hangt af van de afstand die u aflegt, en hoeveel dagen u per week werkt. Krijgt u een reiskostenvergoeding van uw werkgever? Dan moet u die er eerst zelf afhalen.

 • Giften

Giften aan goede doelen of ANBI’s (algemeen nut beogende instelling) zijn aftrekbaar. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van zestig euro. Het drempelinkomen is een verzameling van uw totale inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken.

 • Cryptovaluta

Heeft u geïnvesteerd in bitcoins, of andere cryptovaluta? Vergeet ook die niet aan te geven in uw belastingaangifte; ook deze valuta is namelijk onderdeel van uw vermogen.

Fiscaal partnerschap

Heeft u een fiscaal partner? Bijvoorbeeld omdat u getrouwd bent, een kind heeft, of met iemand een eigen woning deelt. Dan doet u samen belastingaangifte. Dat kan voordelig voor u zijn; inkomens en aftrekposten mag u zo voordelen, dat het voor u samen het meest gunstig uitpakt.

Uitstel

Wie voor 1 april 2018 zijn of haar aangifte verstuurt, krijgt sowieso bericht vóór 1 juli. Normaal gezien moet uw aangifte vóór 1 mei 2019 binnen zijn bij de Belastingdienst. Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u uitstel aanvragen, de nieuwe termijn is standaard 1 september. Denk goed na over of u uitstel wilt aanvragen, de fiscus kan bij uitstel namelijk rente doorberekenen als blijkt dat u moet bijbetalen. Uitstel kan dus geld kosten. Geen aangifte doen zónder aanvraag van uitstel kost trouwens ook geld; na een herinnering volgt namelijk een boete die kan oplopen tot vijfduizend euro!

Heeft u hulp nodig?

Ondanks dat de Belastingdienst een groot deel van de gegevens alvast voor u invult, is de belastingaangifte niet vanzelfsprekend een makkelijke klus. Het fiscaal stelsel is complex, en op iedere regel zijn uitzonderingen, aanvullingen en manieren om de aangifte op een betrouwbare manier zo gunstig mogelijk uit te laat te pakken voor uzelf. Wist u bijvoorbeeld dat het niet altijd voordelig is om loonheffingskorting toe te laten passen? Of dat u minder kosten voor uw eigen woning mag aftrekken bij een hoog inkomen? Fiscaal Adviesbureau De Boer kent alle regels, en helpt u graag met uw aangifte.

Kassa

Gemeentelijke heffingen stijgen flink in 2019

De kassa’s van gemeentes rinkelen in 2019. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ontvangen gemeentes dit jaar ruim 10 miljard euro uit heffingen. Dat is 4,3 procent meer dan in 2018.

Jaarlijks onderzoekt het CBS de gemeentelijke begrotingen. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat driekwart van de 10,2 miljard inkomsten uit drie grote posten komt, namelijk uit de reinigingsheffingen (de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten), de onroerendezaakbelasting (ozb) en de rioolheffing. Deze heffingen zijn bij elkaar goed voor 7,6 miljard euro.

Reinigingsheffingen zorgen voor de opvallendste stijging

De reinigingsheffingen, waar de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten onder vallen, maakt met een stijging van vijf procent de grootste en meest opvallende stijging door. De afgelopen tien jaar bleef de opbrengst uit de reinigingsheffingen namelijk nagenoeg gelijk. De flinke toename is toe te wijzen aan de stijgende verwerkingskosten van afval.

De overige heffingen op een rijtje

 • De onroerendezaakbelasting brengt in 2019 naar verwachting vier procent meer op dan vorig jaar en is daarmee goed voor 4,1 miljard euro. Dat is bovendien de sterkste stijging in zes jaar; gemiddeld nam de ozb jaarlijks toe met drie procent.
 • De opbrengst van de rioolheffing stijgt dit jaar gematigd met 2,4 procent tot 1,6 miljard euro. Dit is in lijn met de gemiddelde stijging van 1,9 procent op jaarbasis over de afgelopen vijf jaar.
 • Gemeentes verwachten dat parkeerheffingen in 2019 maar liefst 928 miljoen euro in het laatje brengen; dat is ruim 100 miljoen euro meer dan vorig jaar. De toename van 12,2 procent komt grotendeels voor rekening van de grootste steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Hier neemt de opbrengst dit jaar met gemiddeld 22,5 procent toe.
 • Van de kleinere gemeentelijke heffingen stijgt de toeristenbelasting in 2019 met 23,3 procent het meest, tot 55 miljoen totale opbrengst. Alleen Amsterdam verwacht al 32 miljoen (40 procent) méér inkomsten uit toeristenbelasting te halen dan vorig jaar.

Niet overal winst

Op 9 maart 2014 ging de wijziging van de Paspoortwet van kracht. Sinds dat moment zijn alle nieuwe paspoorten en identiteitskaarten tien jaar geldig, in plaats van vijf. Vanaf dit jaar gaan gemeentes dit terugzien in het aantal aanvragen van reis- en identiteitsdocumenten. Met als gevolg: in 2019 verwachten gemeenten een kwart minder inkomsten uit de zogenaamde ‘secretarieleges’.

Belastingdienst loopt honderden miljoenen mis

De Belastingdienst behandelt iedere aangifte. Daarbij merkt de instantie een deel van de aangiftes aan als risicovol; het betreft aangiftes die – om wat voor reden dan ook – extra gecontroleerd moeten worden. Wegens personeelstekort stapelt het aantal risicovolle aangiftes dat nog gecontroleerd moet worden zich op. De fiscus wil zo’n 20.000 aangiften uit 2016 alsnog goedkeuren – zónder die extra check.

Eind 2018 lag er nog een kwart miljoen aangiftes op controle te wachten. Het betreft aangiftes voor de winstbelasting 2016, voornamelijk van midden- en kleinbedrijven. Ondernemers die geld lenen van hun eigen vennootschap, aangiften van stichtingen en verenigingen, of van ondernemers die emigreren naar het buitenland; allemaal voorbeelden van situaties waarin de Belastingdienst graag een extra oogje in het zeil houdt.

Werk stapelt op

Het aantal ondernemers in Nederland groeit, terwijl de hoeveelheid personeel bij de Belastingdienst – mede dankzij de riante vertrekregeling – sterk is afgenomen. U begrijpt: ook het aantal aangiftes uit 2017 stapelt zich al op. Daarom is de Belastingdienst van plan een groot deel (90 procent) van de risicovolle aangiftes te accorderen. Zonder de extra controle dus. En dat terwijl een onjuiste aangifte gemiddeld ruim 10.000 euro kan opleveren voor de fiscus. Volgens een inschatting van dagblad Trouw – op basis van een intern document van de Belastingdienst en gegevens van de Algemene Rekenkamer – loopt de staatskas honderden miljoenen belastinggeld mis door de risicovolle mkb-aangiften ongezien goed te keuren.

Nooit alles gecontroleerd

In 2015 en 2016 controleerde de fiscus ongeveer 25.000 aangiftes winstbelasting van het mkb, nog eens 25.000 aangiftes werd bestempeld als ‘risicovol’. Volgens de Belastingdienst werd nooit het volledig aantal risicovolle mkb-aangiftes gecontroleerd, maar volgens de Rekenkamer zou er tussen 2008 en 2011 slechts drie tot zeven procent zijn blijven liggen. Om een vergelijkbare situatie in de toekomst te voorkomen, is ondertussen de risicoselectie al aangepast. Er worden in het vervolg dus minder dossiers als risicovol aangemerkt.

parkeerkosten

Parkeerkosten: hoe verantwoordt u die bij de belasting ?

Hoeveel geld spendeert u maandelijks aan zakelijk parkeren? Stelt u zich voor dat u iedere week vijf euro spendeert aan zakelijk parkeren, dan lopen de kosten al snel aardig op!

Het is zonde om deze voor eigen rekening te nemen; als ZZP’er mag u parkeerkosten namelijk altijd in uw administratie verwerken. Dit drukt de winst, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt. Het kost wat moeite, maar u bespaart er zeker heel wat euro’s mee. Doe er uw voordeel mee!

 BTW op parkeerkosten

Parkeerkosten in de administratie opnemen scheelt al een slok op een borrel, maar in sommige gevallen mag u óók de BTW op parkeerkosten terugvragen. Waar ‘m dat in zit? Waar u uw auto neerzet. De BTW op parkeerkosten in parkeergarages mag u altijd terugvorderen in uw omzetbelastingaangifte. Parkeert u uw auto op straat? Dan zijn de kosten voor de parkeermeter wél voor eigen rekening. Dit komt doordat BTW op commerciële diensten teruggevorderd mag worden bij de Belastingdienst, in tegenstelling tot BTW op niet-commerciële diensten.

Betaalde parkeerplaatsen op straat zijn in beheer van de gemeente, omdat de overheid géén commerciële instelling is mag u de BTW op dergelijke parkeerkosten niet terugvorderen. Parkeergarages zijn vaak commerciële instanties, met een ondernemer aan het roer. BTW mag u dan altijd terugvragen.

pensioen bij scheiding

Wetsvoorstel pensioen bij scheiding

Halverwege 2019 dienen de ministers van SZW en minister voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel over regelingen van pensioen bij een scheiding in bij de Tweede Kamer.

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn al bekend:

 • Het ouderdomspensioen wordt straks automatisch verdeeld bij een scheiding, tenzij ex-partners andere afspraken hebben gemaakt.
 • De standaard verdeelmethode wordt aangepast, conversie wordt de nieuwe standaard. Hierdoor krijgen beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak en is er geen levenslange afhankelijkheid (op pensioenterrein) meer.
 • De hoogte van het bijzonder partnerpensioen wordt enkel over de huwelijkse periode vastgesteld.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen voor u volgen. Wilt u dat we uw pensioensituatie eens goed tegen het licht houden? Neem dan contact met ons op.

kor

Modernisering kleineondernemersregeling (KOR) in aantocht

Het kabinet wil kleine ondernemers meer stimuleren en ondersteunen. Als het wetsvoorstel Wet Modernisering Kleineondernemersregeling uit het Belastingplan 2019 erdoor komt, gaat de huidige kleineondernemersregeling (KOR) flink op de schop. Een vernieuwde en vereenvoudigde vrijstellingsregeling moet de administratieve lasten van kleine ondernemers flink beperken.

De nieuwe wet maakt (vanaf 2020) de omzet bepalend voor de (eventuele) toepassing van de KOR, terwijl de huidige KOR uitgaat van het verschuldigde BTW-bedrag. Het omzetcriterium wordt in bijna alle andere EU-landen toegepast; de omzetgrens wisselt echter per lidstaat. In Nederland geldt dat ondernemers die onder de omzetgrens van 20.000 euro blijven, geen BTW verschuldigd zijn en geen BTW-aangifte hoeven te doen. En dus bent u minder tijd kwijt aan de administratie!

vrijwilligersvergoeding

Maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd naar € 1.700

De onbelaste vrijwilligersvergoeding stijgt per 1 januari 2019. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding is op dit moment nog 150 euro per maand en 1500 euro per (kalender)jaar.

Omdat het kabinet het grote maatschappelijke belang inziet van vrijwilligerswerk, wordt dit bedrag opgehoogd met 200 euro op jaarbasis.

De vrijwilligersvergoeding moet de kosten dekken die een vrijwilliger maakt, bijvoorbeeld voor vervoer.

Een hogere onbelaste vergoeding moet het aantrekkelijker maken voor mensen om ook vrijwilligerswerk te gaan doen.

erfenis

Erfenis of schenking: heeft u daar wel eens over nagedacht?

 U zou waarschijnlijk graag zien dat uw ouders en andere naasten het eeuwige leven hebben. De mogelijke erfenis is in veel situaties een moeilijk onderwerp, omdat u dan ook moet nadenken over het overlijden van uw dierbaren. Dat is een gemiste kans. Door op tijd het gesprek aan te gaan over de verdeling van vermogen, kan een heleboel ergernis voorkomen worden. En bovendien onnodige kosten, in de vorm van erfbelasting. Bij Fiscaal Adviesbureau De Boer adviseren wij u graag over vermogensplanning, en begeleiden we graag het traject met u en uw ouders of kinderen.

Als u als ouder niet al uw vermogen nodig heeft om zelf van te leven, is het slim als u – op eigen initiatief, of samen met de kinderen – al bij leven een plan maakt over de verdeling van uw financiële middelen. Vooral als u een aanzienlijk vermogen heeft, kan de te betalen erfbelasting flink tegenvallen voor de nabestaanden. Ondanks dat de tarieven van erfbelasting en schenkbelasting gelijk zijn, kan het fiscaal voordelig zijn om een schenkingsplan op te stellen.

 Voordelen

Met een schenkingsplan laat u (een deel van) uw vermogen geleidelijk alvast overgaan naar uw kinderen. Hierdoor wordt het te erven bedrag kleiner, waardoor u minder erfbelasting betaalt. Met een slim plan kunt u bovendien optimaal gebruikmaken van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting:

 • Jaarlijks mag u 5.363 euro belastingvrij schenken
 • U mag eenmalig 25.731 euro schenken aan uw kinderen tussen 18 en 40 jaar, dit bedrag is tevens vrijgesteld van schenkbelasting.
Schenkingsplan op maat

Veel mensen kiezen ervoor jaarlijks het vrijgestelde bedrag te schenken. Bij het schenken van grotere bedragen moet er namelijk schenkbelasting worden betaald. Echter: is uw vermogen groot? Dan is de belastingvrije voet misschien te laag om optimaal te profiteren van fiscale voordelen.

Bij schenkingen tot 124.727 euro betaalt u tien procent rente. Bij nog grotere schenkingen, verdubbelt het rentepercentage. Schenkt u bij leven grotere bedragen voor het lage tarief, dan kunt u voorkomen dat uw kinderen bij overlijden twintig procent erfbelasting moeten betalen.

Papieren schenking

Een andere optie is een zogenoemde ‘papieren schenking’. U legt dan – bij de notaris! – vast dat u over een bepaalde tijd een bedrag schenkt. Dat is een uitkomst als u het geld bij leven nog niet kunt missen, maar u toch uw vermogensoverdracht vast wilt plannen. Ook een bedrag dat op papier geschonken wordt, telt niet mee in de erfenis – en dus ook niet voor de erfbelasting.

De Belastingdienst ziet een papieren schenking als een schuld voor de schenker; over het geschonken bedrag moet de schenker elk jaar zes procent rente betalen aan de ontvanger. Ook voor de ontvanger heeft een papieren schenking fiscale gevolgen: het geschonken bedrag wordt namelijk direct gezien als vermogen. Uw kinderen dienen daar rekening mee te houden bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Professionele begeleiding


Door in kaart te brengen wat u – nu en in de toekomst – kunt missen, stelt u een optimaal schenkingsplan op. Misschien is dit voor u puur een fiscale kwestie, mogelijk betekent het iets anders voor u. Voor uw kinderen kan een schenkingsplan heel betekenisvol zijn, mogelijk zijn zij erg geholpen zijn met het geld.

Wat uw situatie ook is: bij ons bent u aan het juiste adres voor uitstekende begeleiding. Wij weten precies wat op fiscaal vlak de meest actuele regels, voorwaarden, mogelijkheden en vrijstellingen zijn, en welke vragen wij u moeten stellen om voor u tot de juiste oplossing te komen. Neem gerust contact met ons op als u benieuwd bent naar onze werkwijze.

echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant: uw zaakjes op orde bij een scheiding

 Gaat u scheiden? Dan kunt u in een echtscheidingsconvenant afspraken vastleggen die u samen heeft gemaakt. Een echtscheidingsconvenant kunt u op laten maken door de advocaat die ook de rest van uw scheiding regelt. Zo slaat u twee vliegen in één klap, omdat de advocaat toch al betrokken is. U kunt ook zelf een document opstellen, of dit door een notaris laten doen. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht. Besluit u afspraken vast te leggen? Bijvoorbeeld over alimentatie, de kinderen, uw eigen woning en andere praktische en financiële zaken? Dan is het verstandig om ze ook na te komen én daarbij de fiscale gevolgen goed mee te wegen. In dit artikel praten wij u bij.

 Feitelijke situatie is bepalend

Om in aanmerking te komen voor eventuele belastingvoordelen, is het van belang om na te komen wat u in het convenant vastgelegd heeft. Belastingregels zijn namelijk van toepassing op de feitelijke situatie, niet op afgesproken bedragen of afspraken die u op papier heeft gezet. Is er minder partneralimentatie betaald dan is afgesproken? Of is de partneralimentatie niet rentedragend geworden? Dan is niet het afgesproken bedrag aftrekbaar, maar slechts het betaalde bedrag. Voor de ontvanger is ook slechts het daadwerkelijk ontvangen bedrag belast. Betaalt u als één van de ex-partners méér dan afgesproken? En bedoelt u dit als schenking? Dan moet de ontvanger daar schenkbelasting over betalen.

 Afspraken over een eigen woning

Als echtpaar woonde u mogelijk samen in uw eigen koophuis. Wanneer u uit elkaar gaat, moeten er degelijke afspraken gemaakt worden over huisvesting, de ‘verdeling’ van uw woning en alle financiën daaromheen. Door duidelijke afspraken te maken en die op papier te zetten, voorkomt u achteraf discussie – met elkaar én met de Belastingdienst.

Een mogelijkheid is om het zogenoemde economisch eigendom van de woning over te laten gaan op één van de ex-partners. Dit houdt in dat deze persoon alle kosten en lasten draagt, ook alle waardeveranderingen en risico’s komen voor zijn of haar rekening. Fiscaal gezien heeft nu alléén deze partner nog een eigen woning, volgens de Wet Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente is dus aftrekbaar. De andere partner heeft geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Juridisch gezien blijft u beiden eigenaar, tot u de woning verkoopt óf het koopcontract wijzigt bij de notaris.

De aftrekbaarheid van eigenwoningrente

Bij een echtscheiding is de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente misschien wel het belangrijkste onderwerp om over na te denken. Zonder goede afspraken – of als afspraken niet nagekomen worden – maakt u mogelijk geen (volledige) aanspraak op belastingaftrek.

Vaak betaalt één van de ex­partners de eigenwoningrente volledig. Deze persoon heeft echter slechts recht op 50% van de aftrek, omdat beide partners samen de woning bezitten. De tweede helft mag de eerste partner dus niet aftrekken als eigenwoningrente. Als er sprake is van alimentatieplicht, kan dit deel soms wel worden afgetrokken. Hierover moeten dan afspraken worden vastgelegd in een convenant of andere (schriftelijke) overeenkomst.

Samen belastingaangifte doen

Gaat u in goed overleg uit elkaar, of wilt u gewoon samen de administratie goed afronden? Dan kunt u ervoor kiezen om samen belastingaangifte te doen over het jaar waarin u uit elkaar bent gegaan, en ook het fiscaal partnerschap eindigt. Een belangrijk voordeel: De Belastingdienst constateert bij gezamenlijke aangiftes minder fouten, u komt dus later niet voor verrassingen te staan. Bovendien kunt u samen de uitkomst van de aangifte beïnvloeden; aftrekposten kunt u in overleg verdelen op de manier die voor u beiden het meest gunstig uitpakt. Afspraken over de verdeling zijn eventueel ook vooraf vast te leggen in het echtscheidingsconvenant.

 Persoonlijk advies

U ziet: er komt óók fiscaal gezien heel wat kijken bij een scheiding. Er zijn heel veel mogelijkheden en regels. Laat uzelf hierover goed informeren en adviseren. Neem voor meer informatie – bijvoorbeeld over de belastingregels omtrent partneralimentatie of de verdeling van eigenwoningrente – of een breder toegespitst fiscaal advies – neem contact met ons op.