pensioen bij scheiding

Wetsvoorstel pensioen bij scheiding

Halverwege 2019 dienen de ministers van SZW en minister voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel over regelingen van pensioen bij een scheiding in bij de Tweede Kamer.

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn al bekend:

  • Het ouderdomspensioen wordt straks automatisch verdeeld bij een scheiding, tenzij ex-partners andere afspraken hebben gemaakt.
  • De standaard verdeelmethode wordt aangepast, conversie wordt de nieuwe standaard. Hierdoor krijgen beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak en is er geen levenslange afhankelijkheid (op pensioenterrein) meer.
  • De hoogte van het bijzonder partnerpensioen wordt enkel over de huwelijkse periode vastgesteld.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen voor u volgen. Wilt u dat we uw pensioensituatie eens goed tegen het licht houden? Neem dan contact met ons op.

erfenis

Erfenis of schenking: heeft u daar wel eens over nagedacht?

 U zou waarschijnlijk graag zien dat uw ouders en andere naasten het eeuwige leven hebben. De mogelijke erfenis is in veel situaties een moeilijk onderwerp, omdat u dan ook moet nadenken over het overlijden van uw dierbaren. Dat is een gemiste kans. Door op tijd het gesprek aan te gaan over de verdeling van vermogen, kan een heleboel ergernis voorkomen worden. En bovendien onnodige kosten, in de vorm van erfbelasting. Bij Fiscaal Adviesbureau De Boer adviseren wij u graag over vermogensplanning, en begeleiden we graag het traject met u en uw ouders of kinderen.

Als u als ouder niet al uw vermogen nodig heeft om zelf van te leven, is het slim als u – op eigen initiatief, of samen met de kinderen – al bij leven een plan maakt over de verdeling van uw financiële middelen. Vooral als u een aanzienlijk vermogen heeft, kan de te betalen erfbelasting flink tegenvallen voor de nabestaanden. Ondanks dat de tarieven van erfbelasting en schenkbelasting gelijk zijn, kan het fiscaal voordelig zijn om een schenkingsplan op te stellen.

 Voordelen

Met een schenkingsplan laat u (een deel van) uw vermogen geleidelijk alvast overgaan naar uw kinderen. Hierdoor wordt het te erven bedrag kleiner, waardoor u minder erfbelasting betaalt. Met een slim plan kunt u bovendien optimaal gebruikmaken van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting:

  • Jaarlijks mag u 5.363 euro belastingvrij schenken
  • U mag eenmalig 25.731 euro schenken aan uw kinderen tussen 18 en 40 jaar, dit bedrag is tevens vrijgesteld van schenkbelasting.
Schenkingsplan op maat

Veel mensen kiezen ervoor jaarlijks het vrijgestelde bedrag te schenken. Bij het schenken van grotere bedragen moet er namelijk schenkbelasting worden betaald. Echter: is uw vermogen groot? Dan is de belastingvrije voet misschien te laag om optimaal te profiteren van fiscale voordelen.

Bij schenkingen tot 124.727 euro betaalt u tien procent rente. Bij nog grotere schenkingen, verdubbelt het rentepercentage. Schenkt u bij leven grotere bedragen voor het lage tarief, dan kunt u voorkomen dat uw kinderen bij overlijden twintig procent erfbelasting moeten betalen.

Papieren schenking

Een andere optie is een zogenoemde ‘papieren schenking’. U legt dan – bij de notaris! – vast dat u over een bepaalde tijd een bedrag schenkt. Dat is een uitkomst als u het geld bij leven nog niet kunt missen, maar u toch uw vermogensoverdracht vast wilt plannen. Ook een bedrag dat op papier geschonken wordt, telt niet mee in de erfenis – en dus ook niet voor de erfbelasting.

De Belastingdienst ziet een papieren schenking als een schuld voor de schenker; over het geschonken bedrag moet de schenker elk jaar zes procent rente betalen aan de ontvanger. Ook voor de ontvanger heeft een papieren schenking fiscale gevolgen: het geschonken bedrag wordt namelijk direct gezien als vermogen. Uw kinderen dienen daar rekening mee te houden bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Professionele begeleiding


Door in kaart te brengen wat u – nu en in de toekomst – kunt missen, stelt u een optimaal schenkingsplan op. Misschien is dit voor u puur een fiscale kwestie, mogelijk betekent het iets anders voor u. Voor uw kinderen kan een schenkingsplan heel betekenisvol zijn, mogelijk zijn zij erg geholpen zijn met het geld.

Wat uw situatie ook is: bij ons bent u aan het juiste adres voor uitstekende begeleiding. Wij weten precies wat op fiscaal vlak de meest actuele regels, voorwaarden, mogelijkheden en vrijstellingen zijn, en welke vragen wij u moeten stellen om voor u tot de juiste oplossing te komen. Neem gerust contact met ons op als u benieuwd bent naar onze werkwijze.

echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant: uw zaakjes op orde bij een scheiding

 Gaat u scheiden? Dan kunt u in een echtscheidingsconvenant afspraken vastleggen die u samen heeft gemaakt. Een echtscheidingsconvenant kunt u op laten maken door de advocaat die ook de rest van uw scheiding regelt. Zo slaat u twee vliegen in één klap, omdat de advocaat toch al betrokken is. U kunt ook zelf een document opstellen, of dit door een notaris laten doen. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht. Besluit u afspraken vast te leggen? Bijvoorbeeld over alimentatie, de kinderen, uw eigen woning en andere praktische en financiële zaken? Dan is het verstandig om ze ook na te komen én daarbij de fiscale gevolgen goed mee te wegen. In dit artikel praten wij u bij.

 Feitelijke situatie is bepalend

Om in aanmerking te komen voor eventuele belastingvoordelen, is het van belang om na te komen wat u in het convenant vastgelegd heeft. Belastingregels zijn namelijk van toepassing op de feitelijke situatie, niet op afgesproken bedragen of afspraken die u op papier heeft gezet. Is er minder partneralimentatie betaald dan is afgesproken? Of is de partneralimentatie niet rentedragend geworden? Dan is niet het afgesproken bedrag aftrekbaar, maar slechts het betaalde bedrag. Voor de ontvanger is ook slechts het daadwerkelijk ontvangen bedrag belast. Betaalt u als één van de ex-partners méér dan afgesproken? En bedoelt u dit als schenking? Dan moet de ontvanger daar schenkbelasting over betalen.

 Afspraken over een eigen woning

Als echtpaar woonde u mogelijk samen in uw eigen koophuis. Wanneer u uit elkaar gaat, moeten er degelijke afspraken gemaakt worden over huisvesting, de ‘verdeling’ van uw woning en alle financiën daaromheen. Door duidelijke afspraken te maken en die op papier te zetten, voorkomt u achteraf discussie – met elkaar én met de Belastingdienst.

Een mogelijkheid is om het zogenoemde economisch eigendom van de woning over te laten gaan op één van de ex-partners. Dit houdt in dat deze persoon alle kosten en lasten draagt, ook alle waardeveranderingen en risico’s komen voor zijn of haar rekening. Fiscaal gezien heeft nu alléén deze partner nog een eigen woning, volgens de Wet Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente is dus aftrekbaar. De andere partner heeft geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Juridisch gezien blijft u beiden eigenaar, tot u de woning verkoopt óf het koopcontract wijzigt bij de notaris.

De aftrekbaarheid van eigenwoningrente

Bij een echtscheiding is de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente misschien wel het belangrijkste onderwerp om over na te denken. Zonder goede afspraken – of als afspraken niet nagekomen worden – maakt u mogelijk geen (volledige) aanspraak op belastingaftrek.

Vaak betaalt één van de ex­partners de eigenwoningrente volledig. Deze persoon heeft echter slechts recht op 50% van de aftrek, omdat beide partners samen de woning bezitten. De tweede helft mag de eerste partner dus niet aftrekken als eigenwoningrente. Als er sprake is van alimentatieplicht, kan dit deel soms wel worden afgetrokken. Hierover moeten dan afspraken worden vastgelegd in een convenant of andere (schriftelijke) overeenkomst.

Samen belastingaangifte doen

Gaat u in goed overleg uit elkaar, of wilt u gewoon samen de administratie goed afronden? Dan kunt u ervoor kiezen om samen belastingaangifte te doen over het jaar waarin u uit elkaar bent gegaan, en ook het fiscaal partnerschap eindigt. Een belangrijk voordeel: De Belastingdienst constateert bij gezamenlijke aangiftes minder fouten, u komt dus later niet voor verrassingen te staan. Bovendien kunt u samen de uitkomst van de aangifte beïnvloeden; aftrekposten kunt u in overleg verdelen op de manier die voor u beiden het meest gunstig uitpakt. Afspraken over de verdeling zijn eventueel ook vooraf vast te leggen in het echtscheidingsconvenant.

 Persoonlijk advies

U ziet: er komt óók fiscaal gezien heel wat kijken bij een scheiding. Er zijn heel veel mogelijkheden en regels. Laat uzelf hierover goed informeren en adviseren. Neem voor meer informatie – bijvoorbeeld over de belastingregels omtrent partneralimentatie of de verdeling van eigenwoningrente – of een breder toegespitst fiscaal advies – neem contact met ons op.

Schenkbelasting

Een schenking geven of krijgen: hoe zit het met de belasting?

Heeft u wat saldo op de bank staan en wilt u daar wat mee? Denkt u erover om uw (klein)kinderen een financieel steuntje in de rug te geven, een vriend of familielid uit de brand te helpen of wilt u een bedrag aan het goede doel geven? Dat kan uiteraard, maar fiscaal zijn daar wel wat voorwaarden en regels aan verbonden. Na het lezen van dit artikel weet u precies wat kan en wat mag, en hoe het zit met schenkbelasting.

 Het Burgerlijk Wetboek definieert een schenking – of gift – als volgt:

Iedere handeling die er toe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt.

De schenker ziet dus zijn vermogen slinken – dat wordt ook wel ‘verarming’ genoemd – met de bedoeling dat de ontvanger daar rijker van wordt, of anderszins een voordeel aan heeft. Waarom de schenker zijn of haar vermogen met iemand anders deelt, is daarbij niet van belang. Een schenking kan dienen als cadeau, om iemand mee te helpen, of u bereidt zich voor op een situatie waarin u er zelf niet meer bent.

Verschillende vormen van schenking

De ene schenking is de andere niet. De meest voor de hand liggende variant van de schenking is het schenken van geld; contant of via een bankoverboeking. Een girale schenking is altijd aan te bevelen, een overschrijving van bank naar bank is namelijk altijd terug te vinden en dat is bruikbaar als bewijslast voor de fiscus. Een schenking in natura is ook mogelijk, denk daarbij bijvoorbeeld aan het schenken van een auto of een (duur) kunstwerk. Bij een schenking in natura schrijft u het object van uw naam over op de naam van de naam van de ontvanger. Een derde optie is een ‘papieren schenking’. Dit is een oplossing voor een situatie waarin u niet direct geld wilt of kunt schenken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het geld in beleggingen zit, of als de schenker bij leven nog wil blijven beschikking over het vermogen. Een schenking op papier legt u vast bij de notaris. Het geld kan, tenzij u zelf anders bepaalt, pas opgeëist worden bij overlijden.

Lees meer

Herzieningen in het pensioenstelsel: wij praten u bij

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over het pensioen. Veel veranderingen, veel verwarring. Want laten we eerlijk zijn: financiële zaken zijn voor veel Nederlanders taaie kost. In dit artikel neem ik u graag mee in de ontwikkelingen op pensioengebied, want er staan heel wat veranderingen op stapel.

Nederland vergrijst. En dat maakt het huidige pensioensysteem te duur. Er wordt daarom door het kabinet en de Sociaal-Economische Raad (SER) flink nagedacht over een grondige hervorming van het pensioenstelsel.

Verhoging pensioenleeftijd

De eerste veranderingen zijn al ingezet. Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd namelijk verhoogd naar 68 jaar. Dit is de leeftijd die in de fiscale wetgeving wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane pensioenopbouw. Het is dus niet hetzelfde als de AOW-gerechtigde leeftijd en heeft geen invloed op wanneer je met pensioen mag. In 2014 is de pensioenrichtleeftijd al verhoogd van 65 naar 67 jaar. De wetgeving die deze verhogingen mogelijk maakt, koppelt de verhoging van de pensioenrichtleeftijd aan de verhoogde levensverwachting.

Wat betekent deze verhoging voor u?

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent een verdere versobering van de pensioenopbouw. De maximale opbouwpercentages worden namelijk niet aangepast, maar het pensioen gaat wel een jaar later in. U mag met een pensioenrichtleeftijd van 68 ook stoppen met werken op uw 67e, maar dan moet er dus officieel ook een lager opbouwpercentage gelden. Of de pensioenregeling moet worden aangepast, is afhankelijk van wat daarin is vastgelegd. Mogelijk moet met de verandering van de pensioenrichtleeftijd óók de pensioenleeftijd verhoogd worden naar 68 jaar. Of de opbouwpercentages worden verlaagd, zodat deze aansluiten bij de gewijzigde fiscale maxima. Met andere woorden: houdt u vast aan uw pensioenleeftijd, dan bouwt u minder pensioen op.

Meer eigen verantwoordelijkheid

Er moeten mogelijk dus ook pensioenafspraken tussen werknemers, werkgevers en pensioenfondsen aangepast worden. En zo’n aanpassing kan alleen worden doorgevoerd met instemming van de werknemer. Bovendien schuift de SER in het conceptadvies voor de herziening van het pensioenstelsel over het algemeen gezien steeds méér verantwoordelijkheden met betrekking tot de pensioenopbouw door naar de individuele pensioenspaarder.

Basiskennis onvoldoende

Uit onderzoek blijkt dat er op dit moment gemiddeld onvoldoende basiskennis is over het pensioenstelsel én andere persoonlijke financiële kwesties. Met het oog op de zorgplicht moeten er in de herziening van het pensioenstelsel dus ook aanvullende maatregelen komen om de individuele pensioenspaarder klaar te stomen om zelfstandig weloverwogen beslissingen te kunnen maken over de eigen pensioenopbouw. Oók de doorsnee-pensioenspaarder moet inzicht krijgen in deze complexe materie en op de hoogte zijn van belangrijke kansen en risico’s in de financiële wereld.

Voorbereid op de toekomst

Het kabinet streeft ernaar in het voorjaar van 2018 een akkoord te sluiten over de herziening van het pensioenstelsel. Deze veranderingen moeten in 2020 grotendeels gerealiseerd zijn.

Als fiscaal adviesbureau zitten wij uiteraard bovenop alle ontwikkelingen. Wij houden u graag op de hoogte. Bent u benieuwd of u up-to-date bent op pensioengebied, of wilt u uw persoonlijke situatie eens doorspreken zodat u klaar bent voor de toekomst? Neem gerust contact met ons op.