shutterstock_111000035

 

De interne en externe informatievoorziening, administratieve organisatie / interne beheersing en het verbeteren van systemen, werkwijzen, procedures. is het werk van de controller. Hij/zij verzorgt ook de begroting en soms de jaarrekening van de organisatie. De controller is in staat om op een structurele wijze waarde voor de organisatie te creëren.

Soms valt de administratie rechtstreeks onder de controller, terwijl in andere gevallen de controller de afdeling planning en control aanstuurt en geen directe lijn met de administratie heeft. Vanuit het (brede) perspectief van interne beheersing komt het ook regelmatig voor dat controllers ondersteunende) afdelingen als P&O, facilities en ICT aansturen.

Een controller kan lid zijn van een management team of als staffunctionaris zijn opgenomen in een stafafdeling. Doorgaans rapporteert de controller aan de financieel directeur of is de controller zelf financieel eindverantwoordelijk.

Opleiding

Controllersopleidingen zijn er op bachelor, postbachelor (post-hbo), master en post-initieel master niveau. De eerste post-initiële (toen nog postdoctorale) opleidingen zijn midden jaren 80 opgericht, zodat in de praktijk de ene controller een financieel-administratieve hbo-opleiding heeft gevolgd, terwijl een ander bedrijfseconoom, accountingmanager-controller (AC), registeraccountant (RA) of registercontroller (RC) is. De post-hbo-opleiding HOFAM leidt op tot Qualified Controller (QC), daarnaast bestaan er ook post-hbo-opleidingen die opleiden tot Business Controller of tot Financial Controller (FC).

Publiek en non-profit

Controllers zijn ook werkzaam in de publieke en de non-profit sector. De public controller heeft in het bijzonder tot taak zorg te dragen dat bij de besluitvormingsprocessen binnen de publieke en non-profit organisatie waarin hij of zij werkzaam is, gelet op de doelstellingen van deze organisatie, de bedrijfsvoering en de daarbij behorende aspecten van doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid, alsmede het daarbij behorende aspect van financieel beheer in voldoende mate worden meegewogen. De public controller kent een eigen beroepsgroep en een eigen vakgebied: public controlling.

Nederland is net anders

Nederland is redelijk uniek wat betreft het vak controlling. In de Angelsaksische wereld spreekt men van management accounting in plaats van controlling. In tegenstelling tot Nederland zijn de functies van management accountant en boekhouder veelal strikt gescheiden. De controller in de Angelsaksische wereld is veelal een functionaris die zich richt op de boekhouding ten behoeve van de externe verslaggeving.

Opleiding

De management accountant richt zich op management rapportages. In de Angelsaksische wereld, stromen, net als in Nederland, veel accountants door naar een controllersfunctie. Management accountants volgen specifieke opleidingen zoals Certified Management Accountant (CMA) in de VS en Australië of Associate Chartered Management Accountant (ACMA) / Fellow Chartered Management Accountant (FCMA) in het Verenigd Koninkrijk.

Deze opleidingen zijn ten dele vergelijkbaar met de Nederlandse controlleropleidingen. In de Angelsaksische wereld kent men echter nagenoeg geen opleidingen onder de noemer “controller”. In de Angelsaksische wereld noemt men de controller in de (semi-)overheid normaal gesproken comptroller.

Contact

Wilt u weten wat Fiscaal Adviesbureau De Boer voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Lees meer over: