echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant: uw zaakjes op orde bij een scheiding

 Gaat u scheiden? Dan kunt u in een echtscheidingsconvenant afspraken vastleggen die u samen heeft gemaakt. Een echtscheidingsconvenant kunt u op laten maken door de advocaat die ook de rest van uw scheiding regelt. Zo slaat u twee vliegen in één klap, omdat de advocaat toch al betrokken is. U kunt ook zelf een document opstellen, of dit door een notaris laten doen. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht. Besluit u afspraken vast te leggen? Bijvoorbeeld over alimentatie, de kinderen, uw eigen woning en andere praktische en financiële zaken? Dan is het verstandig om ze ook na te komen én daarbij de fiscale gevolgen goed mee te wegen. In dit artikel praten wij u bij.

 Feitelijke situatie is bepalend

Om in aanmerking te komen voor eventuele belastingvoordelen, is het van belang om na te komen wat u in het convenant vastgelegd heeft. Belastingregels zijn namelijk van toepassing op de feitelijke situatie, niet op afgesproken bedragen of afspraken die u op papier heeft gezet. Is er minder partneralimentatie betaald dan is afgesproken? Of is de partneralimentatie niet rentedragend geworden? Dan is niet het afgesproken bedrag aftrekbaar, maar slechts het betaalde bedrag. Voor de ontvanger is ook slechts het daadwerkelijk ontvangen bedrag belast. Betaalt u als één van de ex-partners méér dan afgesproken? En bedoelt u dit als schenking? Dan moet de ontvanger daar schenkbelasting over betalen.

 Afspraken over een eigen woning

Als echtpaar woonde u mogelijk samen in uw eigen koophuis. Wanneer u uit elkaar gaat, moeten er degelijke afspraken gemaakt worden over huisvesting, de ‘verdeling’ van uw woning en alle financiën daaromheen. Door duidelijke afspraken te maken en die op papier te zetten, voorkomt u achteraf discussie – met elkaar én met de Belastingdienst.

Een mogelijkheid is om het zogenoemde economisch eigendom van de woning over te laten gaan op één van de ex-partners. Dit houdt in dat deze persoon alle kosten en lasten draagt, ook alle waardeveranderingen en risico’s komen voor zijn of haar rekening. Fiscaal gezien heeft nu alléén deze partner nog een eigen woning, volgens de Wet Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente is dus aftrekbaar. De andere partner heeft geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Juridisch gezien blijft u beiden eigenaar, tot u de woning verkoopt óf het koopcontract wijzigt bij de notaris.

De aftrekbaarheid van eigenwoningrente

Bij een echtscheiding is de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente misschien wel het belangrijkste onderwerp om over na te denken. Zonder goede afspraken – of als afspraken niet nagekomen worden – maakt u mogelijk geen (volledige) aanspraak op belastingaftrek.

Vaak betaalt één van de ex­partners de eigenwoningrente volledig. Deze persoon heeft echter slechts recht op 50% van de aftrek, omdat beide partners samen de woning bezitten. De tweede helft mag de eerste partner dus niet aftrekken als eigenwoningrente. Als er sprake is van alimentatieplicht, kan dit deel soms wel worden afgetrokken. Hierover moeten dan afspraken worden vastgelegd in een convenant of andere (schriftelijke) overeenkomst.

Samen belastingaangifte doen

Gaat u in goed overleg uit elkaar, of wilt u gewoon samen de administratie goed afronden? Dan kunt u ervoor kiezen om samen belastingaangifte te doen over het jaar waarin u uit elkaar bent gegaan, en ook het fiscaal partnerschap eindigt. Een belangrijk voordeel: De Belastingdienst constateert bij gezamenlijke aangiftes minder fouten, u komt dus later niet voor verrassingen te staan. Bovendien kunt u samen de uitkomst van de aangifte beïnvloeden; aftrekposten kunt u in overleg verdelen op de manier die voor u beiden het meest gunstig uitpakt. Afspraken over de verdeling zijn eventueel ook vooraf vast te leggen in het echtscheidingsconvenant.

 Persoonlijk advies

U ziet: er komt óók fiscaal gezien heel wat kijken bij een scheiding. Er zijn heel veel mogelijkheden en regels. Laat uzelf hierover goed informeren en adviseren. Neem voor meer informatie – bijvoorbeeld over de belastingregels omtrent partneralimentatie of de verdeling van eigenwoningrente – of een breder toegespitst fiscaal advies – neem contact met ons op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *