Ook fiscale toeslagen veroorzaken schulden

Omdat de Belastingdienst steeds meer gegevens voor ons invult, bijvoorbeeld bij aangiftes, valt het niet zo op, maar: ons belastingstelsel is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. Loonheffingskorting, hypotheekrenteaftrek en huur- of zorgtoeslag klinken aantrekkelijk – en zijn dat in principe ook – maar een foutje zit in een klein hoekje. Voor u het weet moet u honderden euro’s (terug)betalen aan de Belastingdienst. Met alle gevolgen van dien… 

Loonheffingskorting

Wie werkt, heeft bijvoorbeeld recht op loonheffingskorting. Gunstig, want u houdt netto meer salaris over. Maar heeft u meerdere werkgevers? Of wisselt u gedurende het jaar van werkgever? Of ontvangt u loon naast een uitkering? Denk dan goed na over hoe u de loonheffingskorting toepast, u heeft namelijk slechts bij één werkgever recht op korting. Weet u wat voor u de slimste keus is? Een algemeen advies is de kortingen toe te passen op het hoogste inkomen, maar dat hoeft helaas niet de beste keuze te zijn. Krijgt u teveel korting? Dan krijgt u achteraf een naheffing, en dat kan betekenen dat u een heleboel belastinggeld moet terugbetalen.

Toeslagen

Zorg- en huurtoeslag zijn in het leven geroepen om mensen met een kleinere portemonnee te helpen de eindjes makkelijker aan elkaar te knopen. Niet iedereen maakt aanspraak op de toeslagen, er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. Het is daarom belangrijk aanvraagformulieren correct in te vullen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de aanvraag voor huur- of zorgtoeslag niet goed is ingevuld, en de Belastingdienst zal in veel gevallen gewoon (een te hoog bedrag) doorbetalen. Het gaat immers om voorschotbedragen. Denk er ook aan dat wijzigingen in uw situatie invloed kunnen hebben op uw recht op toeslagen. Misschien wisselt u van baan, en ontvangt u een hoger inkomen. Of u gaat samenwonen, trouwen of scheiden. Pas als de eindafrekening op de mat valt, slaat de schrik toe.

Beperk de schade voor uzelf

Ons belastingstelsel werkt met ingewikkelde inkomensafhankelijke heffingskortingen en toeslagen. Een flinke naheffing kan ervoor zorgen dat u in de schulden belandt. Uiteraard wilt u dat voorkomen. Wat kunt u zelf doen?

  • Houd uw administratie altijd goed op orde

Monitor uw inkomsten en uitgaven. Ga nauwkeurig na op welke heffingen, kortingen en toeslagen u recht heeft – en waarop niet – en controleer ook regelmatig of uw situatie niet veranderd is. Laat u desnoods adviseren; door familie of vrienden die administratief handig zijn, of natuurlijk door een financieel of fiscaal adviseur zoals Fiscaal Adviesbureau De Boer.

  • Bouw een financiële buffer op bij de Belastingdienst

Kies ervoor om bepaalde aftrekposten of toeslagen niet maandelijks te laten uitbetalen. Hypotheekrenteaftrek of loonheffingskorting bijvoorbeeld. Ja: netto houdt u iedere maand minder over, maar u kunt het zien als een extra spaarpot in beheer van de fiscus. Na de aangifte inkomstenbelasting krijgt  inkomen gaat u er gedurende het jaar, maar u bouwt zo een buffer op die straks wordt uitbetaald.

  • Bouw voor uzelf een financiële buffer op

Houdt u liever het heft in eigen hand, of wilt u in noodgevallen direct zelf over uw geld beschikken? Dan kunt u proberen periodiek (een deel van) de aftrekposten of toeslagen opzij te zetten. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Mocht u een tegenvallende naheffing ontvangen, heeft u altijd een bedrag achter hand.

Niet alles zelf in de hand

U kunt zelf maatregelen nemen om een navordering te voorkomen, of om een navordering eenvoudiger het hoofd te kunnen bieden. Maar bij Fiscaal Adviesbureau De Boer hopen wij dat er een grotere oplossing vanuit de politiek komt. Door het belastingstelsel eenvoudiger en inzichtelijker te maken voor de consument, bijvoorbeeld. Duidelijkere regels, met minder moeilijke uitzonderingen en voorwaarden, die eenvoudiger toepasbaar zijn voor alle belastingplichtigen. Een andere mogelijke oplossing die al wordt genoemd is dat de zorg- en huurtoeslag direct naar de zorgverzekeraar en woningbouwcorporatie wordt overgemaakt, in plaats van naar de klant. Als klant hoeft u minder kennis zelf in huis te hebben, terwijl u wel méér inzicht heeft in uw persoonlijke financiën. Belastinggeld wordt beter besteed en er zullen door deze versimpeling minder naheffingen nodig zijn. Kortom: voor vele partijen een verbetering!

Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen voor u op de voet. En ook voor hulp en advies bij bestaande situaties staan wij altijd voor u klaar! Neem bij vragen gerust contact met ons op.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *