Pensioenopbouw deeltijdwerkers

Als een werknemer in deeltijd werkt, moet zijn werkgever een deeltijdfactor toepassen op het maximum pensioengevend loon (€ 101.519 in 2016). Sommige deeltijdwerkers hebben verschillende deeltijdbanen waardoor zij in totaal over het maximum pensioengevend loon hun pensioen opbouwen. Maar sommige deeltijdwerkers blijven onder het maximum zitten zodat hun pensioen is gebaseerd op een afgetopt pensioengevend loon dat lager is dan het maximum.

Voor deze werknemers had de Eerste Kamer een additionele fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw via de werkgever voorgesteld. Deze faciliteit zou deeltijders meer fiscale ruimte voor pensioenopbouw moeten bieden dan nu mogelijk is volgens de Wet op de loonbelasting 1964. De staatssecretaris van Financiën heeft echter laten weten dat hij het voorstel vanuit uitvoeringsperspectief niet realistisch vindt. Zo zou de Belastingdienst toezicht moeten houden op het niveau van de belastingplichtige in plaats van dat dit vooraf getoetst kan worden in de pensioenregeling.

Zo’n wijziging vereist het opzetten van nieuwe informatiestromen naar de Belastingdienst. Ook vindt de staatssecretaris dat het voorstel aanvullende en complexe wetgeving vereist om te voorkomen dat samenloop ontstaat in de opbouw van (bruto)pensioen, aanvullende oudedagsvoorzieningen in privé of nettopensioen of nettolijfrente.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *