kapitaalverzekering

Successierecht over kapitaalverzekering niet aftrekbaar in IB

Als een erfgenaam een recht op uitkeringen uit een kapitaalverzekering erft en dat recht later afkoopt, mag hij de destijds verschuldigde erfbelasting niet aftrekken van de afkoopsom. In een zaak voor de Hoge Raad had een vrouw een recht op een kapitaal op grond van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geërfd van haar broer. Bij de berekening van de belaste verkrijging was rekening gehouden met een latente inkomstenbelastingclaim. Deze was vastgesteld op een forfaitair bedrag ter grootte van 30% van de verkregen vermogensbestanddelen. Dit forfaitaire bedrag was minder dan de inkomstenbelasting die de vrouw moest betalen toen de kapitaalverzekering fiscaal gezien werd afgekocht.

Dit was voor de Hoge Raad nog geen reden om het successierecht, dat bij de verkrijging van het recht op uitkeringen was betaald, af te trekken van de belaste afkoopsom. De wetgever heeft samenloop van erfbelasting en inkomstenbelasting willen voorkomen voor gevallen waarin na de sterfdatum door de erfgenaam genoten inkomsten zijn toe te rekenen aan een op de sterfdag al verstreken periode. Daarvan was hier geen sprake.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *