tweede kamerverkiezingen 2017 finale standpunten

Tweede Kamerverkiezingen 2017: Ziet u de door de bomen het fiscale bos niet meer?

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden we bedolven onder verkiezingsprogramma’s. Maar die verkiezingsprogramma’s vertonen grote verschillen in omvang en kwaliteit. De meeste verkiezingsprogramma’s bevatten ook een fiscale paragraaf. Met nadruk op ‘de meeste,’ want bij een aantal partijen blijkt deze compleet te ontbreken. Een aantal partijen zoals de VVD laten zo weinig mogelijk los over hun fiscale standpunten, en andere partijen (waaronder D66) geven hun fiscale paragraaf pas vrij na Prinsjesdag. Helaas worden de fiscale standpunten die wél naar buiten zijn gebracht, gekenmerkt door onzorgvuldigheid, onwetendheid, tegenstrijdigheid en zelfzuchtigheid.

Onzorgvuldig

Het valt op dat sommige partijen zeer onzorgvuldig lijken te zijn als het aankomt op belastingmaatregelen. De PvdA en het CDA bijvoorbeeld, geven in hun verkiezingsprogramma aan de belastingvrijstelling voor schenking definitief te willen maken. Een mooi streven, maar dat is vorig jaar al gebeurd.

50PLUS vindt het belachelijk dat er op tandpasta een hoger btw-tarief zit dan op cola. Maar ook zij lopen achter, want inmiddels valt tandpasta – evenals zonnebrand – onder het lage btw-tarief.

De Partij voor de Dieren wil voor gezonde, duurzame biologische producten een btw-vrijstelling. Maar dit is in strijd met de Europese wetgeving en dus simpelweg niet mogelijk.

In het verkiezingsprogramma van de PVV, dat welgeteld één A4’tje telt, staat: “Geen geld naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz.” Wat die ‘enz’ dan precies mag vertegenwoordigen is een groot mysterie.

Eigen belangen

Behalve een hoge mate van onzorgvuldigheid in de fiscale paragraaf valt ook op dat partijen voornamelijk voor eigen parochie preken. Dat spreekwoord gaat bijna letterlijk op voor de SGP en de ChristenUnie; zij pleiten voor een fiscale giftenaftrek, volgens SGP “een belangrijk instrument voor het stimuleren van geefgedrag.” De voorgestelde multiplier zou niet alleen gelden voor giften aan noodhulp en ontwikkelingshulp, maar ook voor kerken.

De ChristenUnie lijkt het salaris van een minister als maatstaf voor werkelijk alles te gebruiken. Ze willen “dat salarissen, bonussen en overige verdiensten, voor zover hoger dan een ministersalaris, niet langer aftrekbaar zijn van de winst.” Makkelijk voor ministers, maar daar heeft de gewone burger dus helemaal niets aan.

DENK gaat nog verder in het behartigen (of beschermen) van de eigen belangen en heeft een disclaimer aan haar programma toegevoegd: “De informatie in dit verkiezingsprogramma is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten (aan) worden ontleend.” Voor Rutte was een dergelijke disclaimer wellicht ook een goed idee geweest.

Tegenstrijdig

GroenLinks bevestigd wederom dat de partij moeite heeft bij haar eigen standpunten te blijven. Eerst moest alles milieuvriendelijker, toen moest en zou de Teslatax worden ingevoerd. Vervolgens dienden ze zelf weer twee moties in om die Teslatax ongedaan te maken. En nu wil GroenLinks in het zuiden van Nederland een Green Car Valley opzetten om meer elektrische auto’s te produceren.

De Fiscale Stemwijzer

De ondernemers die door de bomen het fiscale bos niet meer kunnen zien, hebben veel behoefte aan meer inzicht in de beloofde fiscale maatregelen van de deelnemende politieke partijen. Daarom hebben Wil Vennix en Sylvester Schenk van belastingadvieskantoren Register Belastingadviseurs en Flynth de Fiscale Stemwijzer in het leven geroepen; deze vergelijkt de belastingmaatregelen uit de verkiezingsprogramma’s van dertien grote partijen. Het resultaat is slechts een indicatieve uitslag; geen stemadvies. Ondanks het feit dat de fiscale paragraaf voor de meeste partijen maar een bijkomstigheid lijkt, de Fiscale Stemwijzer kan voor veel ondernemers fungeren als duwtje in de rug om toch van hun kiesrecht gebruik te maken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *