ubo-register

Wat je moet weten over het UBO-register

Recentelijk is er bij de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor het invoeren van een zogeheten UBO-register. In dit artikel vertellen we je alles dat je hierover moet weten!

Waar komt het idee voor het UBO-register vandaan?

Momenteel worden alleen aandeelhouders van vennootschappen in het handelsregister geregistreerd; aandeelhouders van BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s worden dat niet, waardoor zij moeilijk of helemaal niet te achterhalen zijn. Het handelsregister biedt nu daarom onvoldoende zicht op de achter een vennootschap schuilgaande personen en hun aandelenbelangen. Dit maakt het makkelijk voor criminelen om misbruik te maken van verschillende juridische entiteiten, bijvoorbeeld voor belastingontduiking of het witwassen van geld.

Tweede Kamerleden Groot en Gesthuizen hebben als antwoord op dit probleem een wetsvoorstel ingediend voor twee verschillende registers: het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register.

 • Centraal aandeelhoudersregister

Het centraal aandeelhoudersregister is een database waarin alle personen die bij een vennootschap of andere rechtspersoon betrokken zijn geregistreerd worden.

De informatie in het centraal aandeelhoudersregister is uitsluitend raadpleegbaar door de Belastingdienst en andere aangewezen publieke diensten, notarissen en specifieke instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 • UBO-register

‘UBO’ staat voor Ultimate Beneficial Owner. Het gaat hierbij dus om een register met informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van een vennootschap of andere juridische entiteit. In tegenstelling tot het centraal aandeelhoudersregister moet het UBO register een openbaar systeem worden.

Dat UBO-register zal een grote impact hebben op verschillende juridische entiteiten en hun aandeelhouders. Daarom zullen we hieronder wat meer over dit register uitleggen.

Wat is het doel van het UBO-register?

Het UBO-register moet voorkomen dat criminelen zich kunnen verbergen achter BV’s of andere rechtsvormen, en dat zij dergelijke entiteiten misbruiken voor fraude, belastingontduiking, het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Het dient dus in de eerste plaats voor het voorkomen en bestrijden van de financieel-economische criminaliteit.

Welke entiteiten moeten in het UBO-register geregistreerd worden?

In het UBO-register moeten alle vennootschappen en andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht worden geregistreerd. Het gaat dan om o.a. BV’s, NV’s, stichtingen, verenigingen, rederijen, maatschappen, VOF’s, coöperaties, kerkgenootschappen, verenigingen van eigenaren en overige privaatrechtelijke rechtspersonen. Eenmanszaken hoeven niet in het register opgenomen te worden, omdat hierbij al vaststaat wie de uiteindelijke belanghebbende is; de ondernemer zelf.

Welke informatie moet er bij het UBO-register worden aangeleverd?

De informatie die openbaar toegankelijk wordt in het UBO-register bestaat uit de onderstaande 6 gegevens:

 • Naam
 • Geboortemaand
 • Geboortejaar
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • Aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economisch belang

Overige informatie in het register is uitsluitend toegankelijk voor specifiek aangewezen autoriteiten.

Hoe betrouwbaar zijn de gegevens in het UBO-register?

Om de betrouwbaarheid van de gegevens in het centraal aandeelhoudersregister te waarborgen, zal het uitsluitend informatie bevatten die door notarissen is ingeschreven en afkomstig is uit of betrekking heeft op notariële akten. UBO’s daarentegen, dienen zelf informatie aan te leveren.

Hoe zit het met de privacy?

Volgens de nieuwe richtlijnen zijn familiebedrijven straks verplicht om openheid te geven over welke privé-persoon of personen een belang houden van meer dan 25%. Deze personen moeten namelijk worden geregistreerd in het UBO-register met naam, geboortedatum, nationaliteit en de ‘aard en omvang’ van het belang. Omdat de gevoelige gegevens van dergelijke entiteiten straks openbaar beschikbaar worden gesteld, worden er in het register 4 privacy waarborgen gehanteerd:

 • Iedere gebruiker van het register moet een gebruikersaccount aanmaken.
 • Er wordt een administratieve vergoeding gevraagd voor inzage in de gegevens.
 • Derden (andere dan specifiek aangewezen autoriteiten) krijgen alleen toegang tot een beperkt aantal gegevens.
 • Bij een risico op bijvoorbeeld kidnapping, chantage, geweld of intimidatie wordt per individueel geval beoordeeld of (bepaalde) UBO-informatie kan worden afgeschermd.

Wat zijn de gevolgen bij het niet aanleveren van de vereiste gegevens?

De sanctie op niet het aanleveren van UBO-gegevens door BV’s of andere juridische entiteiten zal dezelfde sanctie worden die staat op het niet voldoen aan de huidige registratieverplichtingen voor het Handelsregister.

Door wie wordt het UBO-register beheerd?

Het UBO-register zal naar alle waarschijnlijkheid worden beheerd door de Kamer van Koophandel. Dat spreekt voor zich, aangezien de opzet nauw aansluit op het Handelsregister.

Wanneer wordt het UBO-register ingevoerd?

Het UBO-register moet uiterlijk op 26 juni 2017 ingesteld zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *