WOZ-waarde

WOZ-waarde woning is waarde tijdens koop

De Hoge Raad hakte 29 januari een belangrijke knoop door voor de bepaling van de WOZ-waarde van de eigen woning en andere onroerende zaken. De koopprijs van een woning moet worden gelijkgesteld aan de waarde van de woning op het tijdstip van de koop. Dit is vooral relevant als tussen koop en levering een langere periode zit en eventueel de peildatum passeert. Uit overweging van uitvoerbaarheid mag men in beginsel toch wel uitgaan van het tijdstip van levering als aan twee voorwaarden is voldaan. De eerste is dat bij de koop een zakelijke prijs is overeengekomen. De tweede voorwaarde luidt dat niet meer dan drie maanden zijn verstreken tussen de koopovereenkomst en de levering. Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. In dat geval ligt de bewijslast bij de partij die bijzondere omstandigheden stelt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *